این طرح در پایان روز 1399/02/18 به پایان رسیده است.

طرح سرپرستی هزار کودک تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی

 در کنار فرزندانی که دست تقدیر گل وجود پدر را از باغ زندگی شان چیده است، چشمانی منتظر و قلب‌هایی آکنده از درد و تألم نیز هستند که بازی زمانه، به گونه ای دیگر سایه وجود پدری مهربان و فداکار را از زندگی شان دور ساخته و پدر خانواده علیرغم میل باطنی اش به دلیل کهولت، بیماری و از کار افتادگی و یا علل دیگر، توان اداره زندگی را ندارد. این قشر، خانواده های نیازمندی هستند که به دلایل پیش گفته زیر بار مشکلات و تنگناهای زندگی روزمره کمر خم کرده اند. امید است مهربانی و محبت شما، عصای دست این پدران ناتوان شده تا بیش از این شرمسار رخسار معصومانه فرزندان شان نباشند. هم اکنون یکصد و سی هزار کودک با سرپرست ناتوان در کشورمان زندگی می کنند که شاید صدای نیازشان مانند صدای یتیمان به گوش ما نرسد. رفع فقر و مظلومیت از چهره این کودکان و دستگیری از والدین این امیدهای آینده کشور، می تواند بنیان های یک خانواده را مستحکم و نسلی موفق و با انگیزه تحویل جامعه دهد.

·       این طرح از تاریخ 99/01/17 تا تاریخ 99/02/18 فعال گردید.

·       شما می توانید با مراجعه به بخش باشگاه فیروزه ای در اپلیکیشن و یا وبسایت همراه من به آدرس my.mci.ir و استفاده از امتیازات خود در طرح نیکوکاری سرپرستی هزار کودک تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سایر طرح های مشابه مشارکت نمایید.

·       در این طرح تعداد 200،000 مشارکت صورت پذیرفت و پس از تکمیل طرح، مبلغ 50 میلیون تومان از طرف همراه اول در راستای سرپرستی کودکان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) اختصاص یافت.

;