این طرح در پایان روز 1400/03/31 به پایان رسیده است.

احیای گونه‌های گیاهی کمیاب آسیب‌دیده در آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس

همراه اول در راستای مسئولیت اجتماعی خود، به اجرای طرح‌های خیریه در بخش «نیکوکاری» باشگاه فیروزه‌ای می‌پردازد. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس منجر به آسیب بسیاری از گونه‌های گیاهی کمیاب شده است. باشگاه فیروزه ای برای حمایت از باغ گیاه‌شناسی ملی ایران به عنوان مهمترین مرکز حفاظت از گونه‌های گیاهی در معرض خطر پیش‌قدم شده است. جزئیات طرح و نحوه مشارکت به شرح زیر است:

 

 این طرح از تاریخ 1399/10/01 تا تاریخ 1400/03/31  فعال است.

 شما می توانید با مراجعه به بخش «نیکوکاری» باشگاه فیروزه‌ای در اپلیکیشن و یا وبسایت همراه من و اختصاص بخشی از امتیازات خود، در احیای گونه‌های گیاهی کمیاب آسیب دیده در آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس مشارکت نمایید.

 پس از تکمیل تعداد مشارکت تعیین شده، مبلغ 200 میلیون تومان از طرف اعضای باشگاه مشتریان همراه اول جهت احیای گونه‌های گیاهی آسیب دیده در آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس با کمک بانک ژن موجود در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران، هزینه خواهد شد. این مبلغ معادل ریالی امتیازات اختصاص یافته به طرح است.

 در صورت عدم تکمیل تعداد مشارکت تا پایان خرداد 1400، مبلغ متناسب با میزان مشارکت انجام شده، به طرح اختصاص خواهد یافت.

 پس از اجرای طرح نیکوکاری، گزارش تصویری در این صفحه ارائه می‌گردد.

 

;