طرح اکرام ایتام و محسنین (پاییز 99)

در کنار فرزندانی که دست تقدیر گل وجود پدر را از باغ زندگی شان چیده است، چشمانی منتظر و قلب‌هایی آکنده از درد و تألم نیز هستند که بازی زمانه، به گونه ای دیگر سایه وجود پدری مهربان و فداکار را از زندگی شان دور ساخته و پدر خانواده علیرغم میل باطنی اش به دلیل کهولت، بیماری و از کار افتادگی و یا علل دیگر، توان اداره زندگی را ندارد. این قشر، خانواده های نیازمندی هستند که به دلایل پیش گفته زیر بار مشکلات و تنگناهای زندگی روزمره کمر خم کرده اند. امید است مهربانی و محبت شما، عصای دست این پدران ناتوان شده تا بیش از این شرمسار رخسار معصومانه فرزندان شان نباشند. هم اکنون یکصد و سی هزار کودک با سرپرست ناتوان در کشورمان زندگی می¬کنند که شاید صدای نیازشان مانند صدای یتیمان به گوش ما نرسد. رفع فقر و مظلومیت از چهره این کودکان و دستگیری از والدین این امیدهای آینده کشور، می تواند بنیان‌های یک خانواده را مستحکم و نسلی موفق و با انگیزه تحویل جامعه دهد.

«طرح اکرام ایتام و محسنی» با هدف حمایت از این کودکان توسط کمیته امداد امام (ره) در حال اجرا است. همراه اول در راستای مسئولیت اجتماعی خود، به حمایت از این طرح در بخش «نیکوکاری» باشگاه فیروزه‌ای می‌پردازد. جزئیات طرح و نحوه مشارکت اعضای باشگاه به شرح زیر است:

 

این طرح از تاریخ 99/06/11 تا تاریخ 99/09/30  فعال است.

شما می توانید با مراجعه به بخش «نیکوکاری» باشگاه فیروزه‌ای در اپلیکیشن و یا وبسایت همراه من به آدرس my.mci.ir و اختصاص بخشی از امتیازات خود، در طرح اکرام ایتام و محسنین مشارکت نمایید. پس از پایان طرح در باشگاه فیروزه‌ای، معادل ریالی امتیازات اختصاص یافته توسط مشترکین برای حمایت مالی از کودکان بی‌سرپرست یا با سرپرست ناتوان هزینه خواهد شد.

در بازه زمانی اجرای طرح، ماهانه مبلغ 50 میلیون تومان از طرف همراه اول جهت سرپرستی هزار کودک تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) اختصاص خواهد یافت.

 

;