این طرح در پایان روز 1399/02/26 به پایان رسیده است.

اهدای بسته‌های غذایی به نیازمندان و آسیب دیدگان کرونا در ماه رمضان

• این طرح از تاریخ 1399/02/11 تا تاریخ 1399/02/26 فعال گردید.

• شما می توانید با مراجعه به بخش باشگاه فیروزه ای در اپلیکیشن و یا وبسایت همراه من به آدرس my.mci.ir و استفاده از امتیازات خود در طرح نیکوکاری اهدای بسته‌های غذایی به نیازمندان و آسیب دیدگان کرونا در ماه رمضان و سایر طرح های مشابه مشارکت نمایید.

در این طرح تعداد 000,500 مشارکت صورت پذیرفت و مبلغ 200 میلیون تومان از طرف باشگاه مشتریان همراه اول در راستای تهیه بسته های غذایی (شامل مرغ، برنج، ماکارونی، حبوبات، رب و ...)، با همکاری بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به نیازمندان و آسیب‌دیدگان کرونا اهدا گردید.

;